מדיניות פרטיות

תקנון- מדיניות פרטיות
 
קבוצת אל ים בע"מ 
 
הינה מפעילת דף הנחיתה פרויקט יהלום מגורי יוקרה:
 
(להלן האתר להלן החברה להלן פרויקט יהלום)
 
ברוכים הבאים לדף הנחיתה פרויקט "פרויקט יהלום מגורי יוקרה” (להלן: “האתר”)
 
נדל"ן למגורי יוקרה ונדל"ן מסחרי בתל אביב, ישראל. 
 
 
דף הנחיתה הינו בבעלותה של חברת קבוצת אל ים בע"מ והוא מופעל ומנוהל בהתאם להוראותיה. כל האמור בתנאי השימוש יחול, בשינויים המחויבים, על כל משתמשת באתר, השימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד והוראות תנאי שימוש אלה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.
הוראות תנאי השימוש שלהלן יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך ו/או מי מטעמך באתר ומהוות הסכם משפטי מחייב והוא יחול על כל שימוש שיעשה באתר. לפיכך, הנך מתבקשת לקרוא תנאי שימוש אלה במלואם ובעיון ולהתחייב לתנאים המפורטים בהם. יובהר למען הסר ספק, כי השימוש בשירותי האתר מותנה בקבלת תנאי השימוש ככתבם וכלשונם אחרת לא תהיי רשאית לעשות כל שימוש באתר.
השימוש באתר מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים. כמו כן בכפוף להוראות כל דין לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר. ו/או ממפעיליו ו/או מבעליו ו/או ממנהליו או מטעמם. במידה ואינך מסכים לכל התנאים המפורטים אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר. חשוב להדגיש שתנאי שימוש אלו חלים על השימוש באתר ו/או רשתות חברתיות השייכות ו/או מופעלות ע"י קבוצת אל ים בע"מ. כולל פייסבוק אינסטגרם ועוד…יודגש כי כל מקום שנזכרת בו המילים ״האתר" "דף הנחיתה" הכוונה לאתר או לרשתות חברתיות.
אסור השימוש בתכני דף הנחיתה. אסור להשתמש בתמונות ומידע ותוכן שיש בדף הנחיתה ללא הסכמה בכתב.
הנך רשאי להשתמש בדף הנחיתה למטרות פרטיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש בכל דרך אחרת. לרבות מטרות מסחריות או לא מסחריות. דף הנחיתה הינו אתר מידע בלבד. התוכן בדף הנחיתה הינו למטרות שיווקיות כלליות ומידע בלבד. ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס לנכסים המוצעים בדף הנחיתה. המשתמש מודע ומסכים לכך שכל החלטה שייקבל נעשתה על פי שיקולו ודעתו בלבד. ובאחריותו בלבד. על המשתמש לבצע את כל הבדיקות בעצמו או עם בעלי מקצוע מוסמכים לגבי הנכסים בדף הנחיתה. והוא מוותר מלעלות כל טענה כנגד החברה ו/או מטעמה של פרוייקט יהלום מגורי יוקרה והעובדים בה. פרויקט יהלום מבהירה כי המידע המוצג בדף הנחיתה הינו לפי ידיעתה וכל בדיקות נתונים ומידע מחייבים בדיקה ואימות עי בעלי מקצוע ומומחים מטעם המשתמש. המידע בדף הנחיתה אינו מהווה המלצה או חוות דעת יעוץ וכדומה…החברה וכל הקשורות אליה לא יישאו בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס למדע והתכנים הנמצאים בדף הנחיתה .התמונות בדף הנחיתה הן לצורך המחשה בלבד. והמשתמש אינו יכול להסתמך עליהן.          
 
איסוף מידע אישי:
 
קבוצת אל ים בע"מ אוספת מידע שאתה בוחר למסור כגון: שם מלא,כתובת,מייל,טלפון,מידע סטטיסטי וכדומה…
מסירת פרטים אישיים:
למשתמש יש אופציה למלא פרטים אישיים ולמסור אותם לחברת פרויקט יהלום.
עם מסירת הפרטים האישיים המשתמש מאשר שחברת פרויקט יהלום תוכל לפנות אליו ליצור קשר עם המשתמש וקבלת דיוור פרסומי בדבר הנכסים ו/או פרויקטים נוספים ו/או נכסים נוספים ו/או פעילות החברה באופן כללי וכדומה… הנתונים יישמרו במאגר המידע של החברה. למשתמש אין על פי חוק חובה למסור את המידע הנ״ל והדבר תלוי ברצונו והסכמתו. מסירת הפרטים מהווה הסכמה מטעם המשתמש לשמירת המידע במאגר המידע של החברה ולקבלת דיוור ישירי ודברי פרסומת לטלפון הנייד ולכתובת המייל של המשתמש וזאת על פי שיקול דעתה של החברה פרויקט יהלום מגורי יוקרה מבית קבוצת אל ים בע"מ.
 
     
Cookies:
 
"פרויקט יהלום מגורי יוקרה" משתמשת בעוגיות-
(Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר הומלנד, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.  “עוגיות” הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע בעוגיות חסוי, ומנהלי האתר נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.
 
כל המשאיר פנייה באתר מאשר כי ניתן לחזור אליו גם בפנייה טלפונית בהתאם להוראות סעיף 16ג לחוק הגנת הצרכן תשמ״א 1981.
משתמש שיהיה מעוניין להסיר את פרטיו האישיים יהיה חייב לפנות בכתב למנהל האתר במייל
 
אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות
לכל שאלה נוספת ניתן לפנות למנהלי האתר.
 
 
 
 

שיחה עם נציג

×

שיחת ווטסאפ